top image overlay image

Prestatieberoepen

Musici, dansers, toneelspelers, cabaretiers, acteurs, presentatoren hebben net zoals sporters ook te maken met prestatiedruk, met presteren op het moment dat het telt. Dit geldt natuurlijk ook voor personen die met targets te maken hebben in het zakenleven.
Ook hoort bij deze categorie dat (een afdeling van) een bedrijf hulp nodig heeft bij de samenwerking in het team en/of het stellen van doelen en welke rol de leden van het team daarbij hebben. Of de eigenaar van een bistro wil de omzet verhogen. Wat is het plan? Het gaat in ieder geval over samenwerken, doelen, taken en aandacht. Dus de juiste aandacht op het juiste moment. Training van het prestatiegedrag maakt je bewust van jouw afleidingen en leert je wat voor jou effectief prestatiegedrag is: ervaren, bewust worden en toepassen van mentale vaardigheden.

Training Van Het Prestatiegedrag voor
image
Sport

Op het veld, op de baan, in het water.

image
Prestatieberoepen

In de schijnwerpers op het podium of als het over targets gaat.

image
Onderwijs

Onderwijs en boven wijs!

image
Beroepen met een verhoogd risico

Als het over leven en dood gaat …